Nobilis Ars

Sokolarske priče - video 5

Biozaštita sa pticama grabljivicama

Harris Hawk sokolara Slobodana Rakinica u akciji rasterivanja golubova

Predsednik

Slobodan Rakinić

+381 64 823 66 01

Sekretar

Stjepan Bašić

+381 63 865 94 32