Nobilis Ars

Šta je sokolarstvo?

Sokolarstvo je način lova uz pomoć pripitomljene i obučene ptice grabljivice. Ovaj način lova datira još iz daleke prošlosti kada su čovek i priroda bili jedno. Napredna tehnologija i moderni načini života nisu u mnogo čemu promenili ovaj iskonski način lova, što znači da je duh sokolarstva nepromenjiv! Čovek se sa njim rađa, oseća ljubav prema pticama grabljivicama, prirodi i živi sa tim u srcu.

Sokolarstvom se niko ne može baviti iz razonode, hobija ili iz nekih drugih pomodarskih razloga. Ovaj način lova iziskuje dobro poznavanje ptica grabljivica, njihovog života, njihovog plena i ostalih živih stvorenja iz prirodnog okruženja iz kojeg potiču.

Dovoljno je napomenuti da svaka ptica ima svoj osobeni karakter pa samim tim i obuka se u mnogome razlikuje u zavisnosti od vrste koja se obučava za lov.

Sokolarstvo nije samo puki lov ono je mnogo više od toga!

Jednom pripitomljena i obučena ptica grabljivica postaje sastavni deo svakodnevnog života sokolara o kojoj on mora i želi da brine 365 dana u godini.

Važno je napomenuti da sokolarski lov ni po čemu ne može da se poredi sa klasičnim lovom iz vatrenog oružja. Učinak sokolarskog lova je neuporedivo manji u odnosu na vatreno oružje. To je vrlo bitno u današnjem vremenu gde je broj divljači u slobodnoj prirodi u stalnom opadanju.

Iz ovih mrvica sokolarske stvarnosti takođe možemo zaključiti da je sokolarstvo znanje, velika odgovornost i jos veća ljubav prema prirodi koja se neprekidno nadograđuje u životu sokolara.

Milan Vučković

Predsednik

Slobodan Rakinić

+381 64 823 66 01

Sekretar

Stjepan Bašić

+381 63 865 94 32