Nobilis Ars

Na mala vrata

Na mala vrata

Sokolarstvo je u našu zemlju ušlo na mala vrata ali velikim koracima i iskrenom željom pristalica da se ovaj način lova vrati u naše prostore. Jugoslavija je 2002. godine potpisala CITES – konvenciju čime je omogućen međudržavni promet zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama, među koje spadaju i sokolarske ptice. Odredbama ove Konvencije, naši građani mogu nabavljati, zamenjivati i prodavati ptice grabljivice. Udruženje sokolara Jugoslavije, odnosno SCG, oktobra 2005. godine primljeno je u međunarodnu Asocijaciju za sokolarstvo i zaštitu ptica grabljivica IAF, a u decembru za stalnog člana Lovačkog saveza Srbije.

Sokolarstvo će kao način lova ući u novi zakon o lovstvu kao i u zakon o zaštiti prirode.

Stjepan Bašić sekretar Udruženja sokolara Srbije

Predsednik

Slobodan Rakinić

+381 64 823 66 01

Sekretar

Stjepan Bašić

+381 63 865 94 32