Nobilis Ars

Sokolarstvo ili lepota lova

Poznato je da je car Dušan bio veliki sokolar a zapisi pominju kako je Nemanja, kako bi umilostivio krstaše, Fridrihu na poklon slao sokolove. Konstantin piše da je despota Stefana Lazarevića oborila srčana kap, loveći sokolom u selu Glavici (danas Stojnik). I francuski istoričar Brokire, beleži kako je despota Đurđa 1432. godine zatekao u lovu sokolima. Da je zanat sokolarski i među Turcima bio uvažen, svedoče podaci o sokolarskim privilegijama koje je sultan Selim I davao Srbima sposobnim za lov grabljivicama.

Lov sokolom

Teška obuka

Kada je reč o sokolarenju kao lovnoj disciplini, podrazumeva se upotreba skoro svih vrsta ptica grabljivica.

Sokolarenje je lovna disciplina koja je i u antička vremena zahtevala veliku sposobnost i veštinu u ophođenju s pticom koju obučavamo za lov. Soko se ne može slomiti i svaka grubost i kažnjavanja su kontra produktivni.

Obuka grabljivica za lov nije jednostavna te i stari autori knjiga o sokolarstvu navode da je uslov za dobrog odgajivača, "jer to ne može svako biti", da bude prijatan blag i nežan.

Ovaj način lova bio je nekada i sada je, vrlo omiljen i među ženama. Po tome je naročito poznat Londonski sokolarski centar.

U svetu se sokolarstvo smatra najhumanijim i ekološki najispravnijim načinom lova, pa je kao takvo povezano s lovačkim organizacijama i međudržavnim i državnim organima za zaštitu prirode. U Evropi, Japanu i Americi sve su širi pokreti za popularizaciju lova strelama i pticama grabljivicama. Kao glavni razlog navodi se sve manje prostora za divljač, a sve više lovaca sa sve boljim naoružanjem.

Nagrada kao podsticaj

Obuka ptica za lov počinje uspostavljanjem kontakta. Čovek najpre mora svakodnevno da s pticom provodi po nekoliko sati. Tako će se ptica navići na čoveka i shvatiti da mu od njega ne preti opasnost.

Ovim pticama gospodari uslovni refleks gladi. U početku obuke, ptice su vezane za komad mesa na ruci gospodara. Za siguran zalogaj vratiće se i više stotina metara. Do ove razdaljine stiže se postupno i posle mnogo dana obuke – tek tada je poverenje uspostavljeno.

Ipak, valja imati na umu da je ptica, iako veštački odgajena i ručno othranjena, u biti i dalje divlja. Samo nekoliko dana samostalnog hranjenja u prirodi i ptica se više neće vratiti. Dokaz su mnogi zalutali i odbegli primerci s dresurnim vezama, koji slobodno lete prirodom.

Uspešnim zbližavanjem s pticom koju obučava, trener presudno oblikuje njeno ponašanje. A to se postiže samo nagađivanjem.

Poslednjih godina, razvojom tehnologije, naročito radiotelemetrije, značajno je skraćeno vreme obuke i smanjen rizik gubitka ptice.

Ptice grabljivice imaju prefinjenu inteligenciju koja im je omogućila da svoje lovne osobine razviju do maksimuma. Ovu osobinu, trener će najbolje iskoristiti tako što trening i lov započinje sa gladnom pticom. Davanjem vizuelnog ili zvučnog signala podstičemo pticu da odleti na ruku ili mamac. To ponavljamo itreniramo toliko dana ili nedelja, dok ptica na prvi poziv bez oklevanja ne poleti na ruku. Sve to se radi na dugom i dovoljno snažnom kanapu za obuku, ističe Stjepan Bašić, inače sekretar udruženja "Nobilis ars".

Orao zeca, jastreb fazana

Kada nauči osnove, započinju vežbe u slobodnom letu, gde ptica na repu ili nozi ima radio-odašiljač. Trening letenja započinje se po lepom vremenu, na ravnoj površini od nekoliko hektara, bez drveća ili dalekovoda. Ovo je važno zbog urođene osobine ptica da usled zamora slete na najvišu tačku u okolini. Trener zato, čim primeti zamor ptice, diže ruku, doziva je i nagrađuje, što ova rado prihvata.

Ptice za lov dele se po načinu lova i leta u dve vrste – ptice niskog leta (orao, jastreb) i ptice visokog leta (sve vrste sokolova). To uslovljava i način lova.

Od orlova među sokolarima omiljen je suri orao (Aquilla chrusaetos) ili zlatni orao kako ga na zapadu zovu zbog sjajno žutog perja na glavi i vratu, a od jastreba – jastreb kokošar (Accipiter gentiles) i to češće ženka zato što je snažnija, a odlikuje se velikom hrabrošću u napadu. Orlom sokolari najčešće love zeca, manje srnu i divokozu. Jastrebom se love fazan, patka i zec.

Među ovim pticama veoma je uspešna veštačka oplodnja. Ukrštanjem se dobijaju vrlo uspešni hibridi cenjeni kod sokolara. Da je ptica iz veštačkog uzgoja, sokolar mora imati dokaz gde je navedena zemlja porekla, broj i godina leženja.

Sokolarstvo je više od sporta i lova. To je umetnost.

Stjepan Bašić sekretar Udruženja sokolara Srbije

Predsednik

Slobodan Rakinić

+381 64 823 66 01

Sekretar

Stjepan Bašić

+381 63 865 94 32