Nobilis-ars - header

Sokolarsko udruženje
"Nobilis Ars" - Priča o nama

naslovna fotka

Sokolarsko udruženje "Nobilis Ars", osnovano je 10. marta 2001. godine. Kroz teške periode sveopšte društvenog stanja proteklih godina, udruženje je uspelo da se održi i sačuva status prvog i veoma bitnog sokolarskog udruženja u Srbiji.

Od samog početka podršku i pomoć sokolarima pružio je i dr. Slobodan Puzović u ime Zavoda za zaštitu prirode Srbije, takođe veoma važna podrška stigla je i od strane Lovackog saveza Srbije, čiji je sekretar bio Aleksandar Pantelić.

Tokom proteklih godina, sokolarstvo, kao lovna disciplina je ušlo u Lovački savez Srbije, a takođe je zaštićeno i od UNESCO-a, kao kulturno nematerijalno dobro.

Naše udruženje nebroji mnogo članova i svako ko upozna sokolarstvo shvatiće zašto je to tako, pa ipak najveći zaljubljenici još uvek odolevaju i uspevaju da istraju pred preprekama koje nosi moderan nacin života. Naša misija je da sačuvamo ovu drevnu veštinu od zaborava i da ljubiteljima prirode približimo ovaj svet kroz prizmu sokolarskih pogleda koji duboko osećaju i žive sokolarsku priču.

Milan Vučković


Copyright © Nobilis-ars 2015 - 2016.

Reklame

reklama link za reklamu reklama link za reklamu